احمدیه (معتزله)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از نام های معتزله.

احمد بن علی مقریزی [۱] از زمره نام های معتزله، به نام احمدیه اشاره می کند. ولی ممکن است بگوییم احمدیه ـ به عنوان یکی از فرقه های معتزله ـ مصحّف احمریه می باشد. چرا که یکی از فرقه های قَدَریه، احمریه است و در لسان اهل سنت، به معتزله، قَدَریه گفته می شود. بلکه بنا بر نقل محمد مقدسی، قَدَریه در معتزله مستهلک شده اند؛ یا به عبارت دیگر، قَدَریه اسلاف معتزله اند. [۲]

ابن کمال پاشا در الفرق و المذاهب، احمدیه را اولین فرقه از قَدَریه به حساب آورده و معتزله را در مقابل ایشان به عنوان فرقه سوم ضبط کرده است. [۳]

پانویس

  1. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص348
  2. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص44
  3. الفرق و المذاهب، ابن کمال پاشا، ص101