شبیبیه (از خوارج)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

ایشان منسوب به شبیب بن یزید شیبانی می باشند.

شبیب از پیروان و لشگریان صالح بن المسرّح بود. در زمان حیات و پس از مرگ صالح در میان خوارج نسبت به برخی از اعمال صالح بن المسرّح اختلافاتی وجود داشت و برخی از خوارج از صالح تبری می جستند که آنان را راجعه از صالح می خوانده اند. شبیب بن یزید، نسبت به این اختلافات توقف کرده و گفت: «نمی توان گفت آیا اعمال صالح برحق بوده است یا نه»؟ پس از مرگ صالح، شبیب که توسط صالح به جانشینی او انتخاب شده بود، زعامت خوارج را برعهده گرفت و در موصل خروج کرد. حجاج پنج لشگر به سوی شبیب فرستاد که وی بر همگی فائق آمد و هر پنج لشکر را شکست داد. پس از آن به سوی کوفه حرکت کرده و حجاج را در قصر کوفه محاصره نمود». [۱]

اختلاف شبیب و صالح تنها در پذیرش امامت زنان است که از ناحیه شبیبیه مورد قبول واقع شده و از ناحیه صالحیه مردود می باشد. [۲]

شبیب در سال 77 هجری قمری طی جنگی سخت در دُجَیل غرق شد و پس از او امامت شبیبیه برعهده زنی به نام غزاله قرار گرفت. غزاله را برخی مادر و برخی همسر شبیب می دانند. [۳]


پانویس

  1. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص40 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص60 / الفرق الاسلامیة، محمود بشبیشی، ص43 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص192
  2. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص126 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص355
  3. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص192