مرتضی رازی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

سید صفی الدین ابوتراب مرتضی بن رازی داعی بن قاسم حسنی رازی، از بزرگان شیعه در قرن پنجم هجری قمری است. وی که تاریخ دقیق تولدش معلوم نیست، به همراه برادرش ابوحرث مرتضی از جمله شاگردان ابومحمد عبدالرحمن بن احمد بن حسین خزاعی نیشابوری معروف به شیخ مفید بوده اند. ابومحمد ـ که غیر از شیخ مفید معروف است ـ در ری اقامت داشته و از شاگردان بلاواسطه میرسید شریف مرتضی سید مرتضی علم الهدی (355ـ436هـ. ق)، سید رضی (م: 406هـ. ق) و شیخ طوسی (م: 460هـ. ق) بوده و سید مرتضی رازی در نیمه دوم قرن پنجم در خدمت او تحصیل مي‌کرده است. در این که آیا کتاب تبصرة العوام نوشته همین فرد است ـ چنان که روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات مي‌نویسد ـ و یا نوشته سید مرتضی علم الهدی (م: 436هـ. ق) است ـ چنان که برخی گفته اند و ظاهراً غلط است ـ و یا چنان که مرحوم عباس اقبال احتمال مي‌دهد نوشته فردی به نام سید مرتضی علم الهدی (م: نیمه دوم قرن هفتم) است ـ چنان که مرحوم عباس اقبال احتمال مي‌دهد و آن را به فهرست نسخه های خطی موزه بریتانیا نسبت مي‌دهد ـ اختلاف است. کسانی دیگر نیز به عنوان نویسنده کتاب تبصرة العوام معرفی شده اند. از جمله روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات از ریاض العلما نقل مي‌کند که این کتاب متعلق به جمال الدین حسین بن علی رازی صاحب تفسیر روح الجنان است و عباس اقبال از « کشف المحجوب عن اسماء الکتب و الاسفار» نقل مي‌کند که تبصرة العوام نوشته جمال الدین المرتضی ابوعبدالله محمد بن حسن بن حسین رازی است. [۱]


سید صفی الدین ابوتراب مرتضی بن داعی بن قاسم حسنی رازی از علمای شیعه در قرن ششم هجری قمری است. وی همراه با برادرش ابوحرث مجتبی بن داعی، از مشایخ شیخ منتجب الدین قمی و از شاگردان شیخ عبدالرحمن خزاعی نیشابوری مي‌باشند. کتاب تبصرة العوام که در حوزه ملل و نحل نگاشته شده و در دفاع از شیعه امامیه مي‌باشد را به وی منسوب دانسته اند.

مرحوم عباس اقبال در این انتساب با دیده تردید نگریسته درحالی که مرحوم محمدباقر موسوی خوانساری، در روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات این امر را پذیرفته است. مرحوم آغابزرگ تهرانی، لقب او را « سید مرتضی علم الهدی » دانسته و از مناظراتی که بین او و بین محمد غزالی (م: 505هـ. ق) انجام پذیرفته، خبر داده است. هم او مرگ وی را پس از سال 525 هجری قمری دانسته است. [۲]

پانويس

  1. الذریعة الی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ تهرانی، ج3، ص320 / روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص156 / مقدمه عباس اقبال بر تبصرة العوام / دانشنامه جهان اسلام، ج6، ص435
  2. طبقات اعلام الشیعة، آقا بزرگ تهرانی، ج2، ص297 / روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص156 / مقدمه عباس اقبال بر تبصرة العوام / اعیان الشیعة، سید محسن امین، ج10، ص117