حرقوصیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان هرقوصیه .

از خوارج.

ایشان ظاهراً منسوب به ذوالثدیه، حرقوص بن زهیر خارجی می باشند.

روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ابن جریر طبری را صاحب کتابی با عنوان کتاب الرد علی الحرقوصیـّّه معرفی می کند. [۱] حرقوصیه ظاهراً، پیروان حرقوص بـن زهیر خارجی بوده اند، کـه از خوارج بوده و در جنگ نهروان کشتـه می شود.

در تبصرة العوام کتابی با عنوان کتاب الرد علی الهرقوصیة به ابن جریر طبری نسبت داده شده و آن را ردّیه ای بر احمد بن حنبل معرفی کرده است. [۲]

به نظر می آید هرقوصیه غلط و صحیح آن حرقوصیه می باشد. ضمن آن که اگر نقل تبصرة العوام درست باشد، می تواند بیانگر عقیده طبری نسبت به احمد بن حنبل و پیروانش در مسئله ولایت و محبت نسبت به علی علیه السلام باشد.


تبصرة العوام نام کتاب ابن جریر طبری را الرد علی الخِرنوصیه الهرقوصیه (به هاء) ضبط کرده و می نویسد: این نام بدان دلیل بر این کتاب نهاده شده که احمد بن حنبل از فرزندان زهیر بن هرقوص (به هاء) بوده است. [۳]

پانویس

  1. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص280
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص106
  3. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص106