امیریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

فرقه ای که علی علیه السلام را در امر نبوت شریک پیامبر صلی الله علیه و آله می دانسته اند. ایشان در این ادعا به روایت نبوی «انت منی بمنزله هارون من موسی» [۱] تمسک جسته اند.

کتاب هفتاد و سه ملت آورده است: «گویند چون به اتفاق، هارون در نبوت با موسی شریک بود به نص کلام مجید، و رسول گفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که تو از من به منزلت هارونی از موسی، پس علی و محمد چنان باشند که هارون و موسی دو پیغمبر عهد باشند به شرکت». [۲]

محمد جواد مشکور در حاشیه کتاب مذکور [۳]، نام صحیح این فرقه را « امریه » دانسته و بحث را به کتاب های تلبیس ابلیس [۴] و المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار [۵] ارجاع داده است؛ ولی وجود فرقه ای به نام امریه جداً محل تأمل است و به احتمال قوی از مجعولات بعض اهل سنت می باشد. بنابراین ممکن است کسی که فرق عجیب و غریب کتاب هفتاد و سه ملت را جعل کرده، یک فرقه را نیز با نام امیریه جعل کرده و آن را به امیرالمؤمنین (علیه السلام) نسبت داده باشد.

پانویس

  1. الإمامة و التبصرة، ابن بابویه قمی، ص150 / السنن الکبری، نسائی، ج5، ص44 / المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج2، ص337
  2. هفتاد و سه ملت، ص61
  3. هفتاد و سه ملت، ص61
  4. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42
  5. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص354