احمد بن کیال

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

وی از پیروان یکی از ائمه مستور اسماعیلیه بوده و به نام داعی ایشان تبلیغ مي‌کرده است. مورد لعن واقع شده و به نام خود تبلیغ نموده است. وی عالم را در پنج مرتبه تصویر کرده: مرتبه نخست عرش که مکان الامکان است و محیط بر همه چیز است؛ مرتبه دوم مکان نفس اعلی؛ سپس مکان نفس ناطقه؛ چهارم مکان نفس حیوانی و مرتبه پنجم مکان نفس انسانی.

مصنفات عربی و فارسی او در دست پیروانش تا زمان محمد شهرستانی (م: 548هـ. ق) موجود بوده است. محمد شهرستانی مي‌گوید وی مقتول شده است. وی پیامبران را پیشوای اهل تقلید و قائم را پیشوای اهل بصیرت مي‌دانسته است. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف تشیع، ج1، ص524 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص160