ابوعبدالله حنشی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

احمد بن یحیی بن مرتضی در المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل نام وی را ابوعبدالله حبشی ضبط کرده و او را شاگرد ابوحفص مصری معرفی می کند. ابن ندیم نام وی را ابوعبدالله حنشی دانسته و او را شاگرد ابن اخشید می داند. وی از طبقه دهم معتزله شمرده شده است. [۱]


پانويس

  1. الفهرست، ابن ندیم، ص221 / المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص92