سیاههٔ بسته‌شدن‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این سیاهه‌ای از بستن و باز کردن کاربرها است. نشانی‌های آی‌پی که به طور خودکار بسته شده‌اند فهرست نشده‌اند. برای فهرست محرومیت‌ها و بسته‌شدن‌های حال حاضر به فهرست بسته‌شده‌ها مراجعه کنید.

سیاهه‌ها      

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۱۲ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «5.180.246.142 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «109.230.218.107 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۲ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.132.51.147 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۲ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.153.227.148 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۲ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «165.231.97.238 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۷ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «92.118.210.9 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۷ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.120.50.17 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۶ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «165.231.98.87 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۶ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «151.237.177.28 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۶ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «104.160.17.171 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۶ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «130.185.156.64 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۶ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «130.185.156.139 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۵ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «104.160.17.146 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۵ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «130.185.156.175 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۲۲ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «5.157.24.183 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۱ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «185.104.219.90 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۰ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «109.160.41.120 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۳۸ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.132.207.146 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۴ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «196.196.224.222 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «87.247.143.10 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.120.50.26 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.120.51.21 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.79.238.180 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.120.50.78 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «5.157.27.4 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «46.29.250.245 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۹ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «5.157.56.51 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۶ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «45.138.159.68 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۵۴ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «193.5.28.155 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۰ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «91.241.183.118 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «196.196.224.67 (بحث)» را تا بی‌پایان بست (قابلیت ایجاد حساب غیرفعال شد) (درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات)
 • ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۳ Admin (بحث | مشارکت‌ها) «196.242.84.17 (