هرثمة بن اعین

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

هرثمة بن اعین از سرداران بزرگ عرب است. وی که پیش هارون الرشید از مکانت زیادی برخوردار بود، از جانب خلیفه به امارت خراسان منصوب گردید. هرثمه در نزاع امین و مأمون به جانبداری از مأمون پرداخت و توانست به همراهی طاهر ذوالیمینین بغداد را فتح کرده و امین را به قتل رساند. هرثمه در نهایت در سال 200 هجری قمری در اثر سعایت حسودان به دست مأمون به قتل رسید. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف فارسی، غلامحسین مصاحب، ج3، ص3260