مهدیه (از غلاة شیعه از مغیریه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از غلاة شیعه، از مغیریه. [۱]

سعد اشعری با اشاره به این فرقه آن ها را گروهی از مغیریه برشمرده و می نویسد: «ایشان منسوب به ابن حنفیه بوده و مدعی بودند که وی مهدی است. ایشان خدای را همانند مردی که بر سر تاج داشته و اعضا و جوارح دارد تصویر می نمودند. ایشان می گفتند خدا خالق است وقتی که خلق می کند و رازق است وقتی که رزق می دهد و. . . » [۲]

پانویس

  1. الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص33 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص631
  2. المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص77