محمدحسن خان بن علی خان قاجار

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمدحسن خان پسر حاج علی خان اعتمادالسلطنه از سیاست پیشگان و دانشمندان عصر قاجار است. پدر وی حاج علی خان که لقب ضیاءالملک و اعتمادالسلطنه داشت در توطئه قتل امیرکبیر دخیل بود. محمد حسن خان در سال 1259 هجری قمری به دنیا آمده و مدارج ترقی را پیمود، مدتی وابسته نظامی ایران در پاریس بود و بعد از بازگشت، مترجم مخصوص ناصرالدین شاه گردید. وی در سال 1304 هجری قمری ملقب به عنوان اعتمادالسلطنه شد و مدتی نیز وزارت عدلیه را عهده دار بود. کتاب خاطرات روزانه وی از مهم ترین منابع تاریخ ایران در دوره میانی قاجاریه می باشد. وی در سال 1313 هجری قمری یک ماه قبل از قتل ناصرالدین شاه درگذشت. گروهی امین السلطان را در مرگ وی مقصر می دانند. وی گرایش به روسیه داشته و با امین السلطان رابطه خوبی نداشته است. وی از جمله نویسندگان پرکار آن عصر است و کتاب ها و رسالات زیادی دارد. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج9، ص358 / دائرة المعارف تشیع، ج2، ص264