فکریه (از جبریه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از جبریه.

ایشان می گویند علم هر کس زیاد شود، به همان مقدار تکلیفِ عبادت از او ساقط می شود. [۱]

ابن جوزی در تلبیس ابلیس جبریه را به دوازده فرقه تقسیم می کند که عبارتند از: مضطربه، افعالیه، مفروغیه، نجاریه، مُتَأَنِّیه، کسبیه، سابقیه، حبّیه، خوفیه، فکریه، خسّیه و معیه. [۲] وی سپس به شرح هریک از این فرقه ها می پردازد. ابن جوزی درباره فرقه فکریه می نویسد: «ایشان می گویند به هر اندازه که آدمی عملش زیاد شد، عبادات به همان اندازه از او ساقط می شود. » [۳]

احمد بن علی مقریزی، اجمالاً فکریه را از مجبّره برشمرده است. [۴]


پانویس

  1. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42
  2. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42
  3. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص43
  4. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص349