عجزیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از جبریه. [۱]

الفرق المفترقة بین اهل الزیغ و الزندقة می نویسد: «عجزیه طایفه ای هستند که کسب را برای انسان ثابت می کنند و می گویند کسب از انسان صادر می شود ولی او نمی تواند از آن امتناع ورزد و صلاحیت امتناع از آن را ندارد بلکه بر آن مُکرَه و مجبور است همانند شتری که زمام او را می کشند و او لاجرم سیر می کند و توان امتناع از سیر را ندارد و چنین است حال عبد». [۲]

به نظر می رسد این گروه عقیده کسب را که اشاعره برای فرار از اندیشه جبر برگزیده اند، پذیرفته اند ولی در همان نیز به جبر قائل گردیده اند.

برای بررسی نظریه کسب رک: جبریه.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص332
  2. الفرق المفترقة بین اهل الزیغ و الزندقة، عثمان بن عبدالله عراقی، ص63