طاقیه (از مندرسه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد مقدسی می نویسد: «مذاهب مندرسه چهار مذهب می باشند: عطائیه، ثوریه، اِباضیه و طاقیه». [۱]

ممکن است این مذاهب از جمله مذاهب فقهی باشند و بنابراین ممکن است بتوان گفت عطائیه منسوب به عطاء بن ابی رباح است که شاگرد ابن عباس بوده و در مکه فتوی می داده است، چنان که عبدالوهاب شعرانی در کتاب خود [ظاهراً طبقات صوفیه ] او را به عنوان یکی از اصحاب مذاهب معرفی نموده است. و همچنین، شاید بتوان گفت ثوریه منسوب به سفیان ثوری یا ابو ثور است.

البته باید توجه داشت که مذهب پیروان سفیان ثوری و همچنین پیروان ابوثور در زمان مقدسی و حتی بعد از او، وجود داشته و اِباضیه نیز تا حال حاضر موجودند.

در مورد طاقیه اطلاعات دیگری در دست نیست.

پانویس

  1. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص44