شعبانیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه ترکیه.

شیخ احمد امیش، پیر این طریقه در استانبول در اوایل قرن حاضر، مراسم ذکر جلی را که عبارت از رقص و سماع است ممنوع کرد و افراد طریقه را به مداومت در تلاوت قرآن و اشعار مبتنی بر محبت و دوستی پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب او دعوت نمود.

لازم به ذکر است که چنین تحول و تغییراتی در آداب و رسوم بسیاری از فرق صورت گرفته است. [۱]

لویی ماسینیون ایشان را از صوفیه خلوتیه معرفی کرده و وفات مؤسس این فرقه را در سال 1569 میلادی ضبط کرده است. [۲]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی در شرح فرقه ابراهیمیه می نویسد: «گولپینارلی از طریقتی به نام ابراهیمیه نام می برد که به وسیله ابراهیم قوش اَطه لی (م: 1264هـ. ق) تأسیس شده و نام دیگرش قوش اطائیه است، این طریقه از نصوحیه منشعب شده که شاخه ای از شعبانیه و آن هم انشعابی است از خلوتیه. اما امام خلوتیه ابراهیم زاهد گیلانی است». [۳]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی شعبانیه را انشعابی از خلوتیه معـرفی می کند. [۴]

پانویس

  1. اسلام و صراط مستقیم، کنت مورگان، ص333 (مقاله ای با عنوان فرهنگ اسلامی در نواحی ترک نشین از حسن بصری چانتای)
  2. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص184
  3. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج2، ص550
  4. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج2، ص550