شاری

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

منسوب به شراة.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ شَاْری را به فتح شین و سکون الف ضبط کرده است. [۱]

شراة نام خوارج است و منسوب به ایشان، شاری خوانده می شود. [۲]

رک: شراة.

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص174
  2. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص174