بحث:آتشیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

به استحضارمی رسانم که اهل حق ازجمله طرق عرفانی می باشدکه طریقتی بسیارجلیل القدراندامابه سبب ناآگاهی عوام منتسب یاخواص مغرض به این موحدین گاهی نسبتهای نادرست داده شده ومی شود حقیقت امراینکه:تانگردی آشنازین پرده رمزی نشنوی(الخ)«الحقیر:محمودشیرکوندتنهاشیخ مجازعالمیه ابن مرحوم حاج شیخ حسن شیرکوند»تمت بالخیر.