احراریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

ایشان منسوب به عبیدالله احرار می باشند. [۱]

مدرسی چهاردهی در سلسله های صوفیه ایران می نویسد: «از عهد ابوبکر تا بایزید، صدیقیه ؛ از زمان بایزید به بعد، طیفوریه ؛ و از ایام خواجه عبدالخالق، خواجگان ؛ و از دوران بهاءالدین بخارایی، نقشبندیه ؛ و در عصر شیخ احمد فاروقی سرهندی مجدد الف ثانی (971 ـ 1032هـ. ق) احراریه و در حیات مولانا خالد شهرزوری (1193ـ1242هـ. ق) نقشبندیه مجددیه خالدیه نامند. » وی مرگ خواجه بهاءالدین محمد را سال 1388 میلادی ضبط کرده است. [۲]

علی سیدین در پشمینه پوشان پس از آن که احراریه را منسوب به خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار بن محمود بن شهاب الدین نقشبند سمرقندی معرفی می کند، می نویسد: «بعد از خواجه سعدالدین کاشغری (م:850هـ. ق)، جمعی از فقرای نقشبندیه به مولانا عبدالرحمان جامی، شاعر معروف، روی آوردند ولی جامی خود به خواجه عبیدالله احرار (806 ـ 895هـ. ق) اشارت کرد. خواجه عبیدالله به شاهان نزدیک بود چنانکه ابوسعید تیمور به دیدارش می شتافت و در رکاب او پیاده می رفت ولی خود خواجه این رابطه را جهت سامان امور مسلمین و جلوگیری از ظلم پادشاهان مفید می دانست و «روز بود که از قبل حضرت ایشان بیست رقعه به پادشاهان زمان و امراء و ارباب دیوان نوشتی. » او ضیاع و عقار فراوان نیز داشت. نوشته اند: با این که در ابتدا از مال دنیا بی بهره بوده است، ولی بعد از مدت کوتاهی مال و منال و ضیاع و عقار و رمه و گله و مواشی و اسباب و املاک حضرت ایشان از حد و اندازه افزون بود. حشر و نشر با شاهان و ثروت فراوان وی موجب مخالفت گروهی با وی شد». [۳]

پانویس

  1. موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص661
  2. سلسله های صوفیه ایران، مدرسی چهاردهی، ص65
  3. پشمینه پوشان، علی سیدین، ص40