وعیدیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نام معتزله. [۱]

خواجه نصیرالدین طوسی در قواعد العقائد می نویسد: «بدان که قائلین به حسن و قبح، وجود عقلی،... وفای به وعد را واجب می دانند ولی در وفای به وعید اختلاف دارند. تفضیلیه می گویند واجب نیست چرا که این حق خداوند است و وعیدیه می گویند واجب است چرا که [اگر عمل به وعید نشود] مستلزم کذب وعید است.» [۲]

لازم به ذکر است وعید یکی از اصول پنج گانه معتزله است.

این نام به عنوان نام مورد رضایت معتزله معرفی شده است. عصام محمد علی این کلمه را در حال عطف بر وعدیه، نام معتزله دانسته است. [۳]

رک: معتزله.

پانویس

  1. جامع الفرق و المذاهب الاسلامیة، امیر مهنا و علی خریس، ص224 / صراط النجاة، علامه مجلسی، / الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص154 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص456 / المعتزلة، زهدی حسن جارالله، ص9 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص690 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص275
  2. قواعدالعقائد، خواجه نصیرالدین طوسی، ص43
  3. المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص4