واقفیه (نام معتزله)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نام معتزله. [۱]

احمد بن علی مقریزی می نویسد: « معتزله را واقفیه نام داده اند چرا که در مسئله خلق قرآن قائل به وقف شدند.» [۲]

ابن جوزی ایشان را از جَهمیه به حساب آورده [۳] ولی چنانکه گذشت فرقه نویسان اهل سنت بر معتزله و بسیاری از فرقه های مخالف، این نام را اطلاق کرده اند بدون این که ایشان حقیقتاً از جَهمیه باشند.

پانویس

  1. الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص155 / فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص301
  2. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص348
  3. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص41