واقفه (منکرین شهادت امام عسكری)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیعه، همان اصحاب عسکری (علیه السلام).

ایشان منکرین شهادت امام عسکری (علیه السلام) می باشند.

صلاح ابوسعود می نویسد: «گروهی از شیعه پس از وفات امام عسکری (علیه السلام)، مرگ او را نپذیرفته و می گفتند وی زنده است». [۱]

حسن بن موسی نوبختی در فرق الشیعة، در شرح فرقه هایی که بعد از شهادت امام عسکری( علیه السلام) بوجود آمدند، می نویسد: «اصحاب امام عسکری (علیه السلام) بعد از ایشان به چهارده فرقه تقسیم شدند.»

این کتاب سپس در بیان اولین فرقه از آن چهارده گروه، به فرقه ای اشاره می کند که می گفتند « حسن بن علی (علیه السلام) زنده است و نمرده و تنها غایب شده است. او قائم است و در حالی که فرزند ظاهری ندارد، ممکن نیست بمیرد چرا که زمین خالی از امام نخواهد بود و چون امامت وی ثابت شده است و روایاتی وارد شده که قائم دارای دو غیبت است، پس ایـن دوره، همـان غیبت نخستیـن اوست. پس ظاهـر شـده و شناخته خواهد شد و سپس برای بار دوم غیبت خواهد کرد. و ایشان به بعضی از سخنان « واقفه بر موسی بن جعفر (علیه السلام)» قائل شدند. و اگر از ایشان پرسیده می شد که بین شما و واقفه بر موسی بن جعفر(علیه السلام) واقفه چه فرقی است جواب می دادند آن ها خطا کردند چرا که موسی بن جعفر (علیه السلام) فوت کرده بود درحالی که خلف و جانشین داشت که همان رضا (علیه السلام) باشد ولی امام حسن بن علی (علیه السلام) جانشین ندارد و لذا شیعیان چاره ای غیر از وقوف بر او ندارند چرا که مرگ امام بدون وجود جانشین ممکن نمی باشد.» [۲]

در کتاب های فرق، بر این گروه، واقفه اطلاق نشده است و تنها این کلام در کلمات صلاح ابوسعود مشاهده می شود.

پانویس

  1. الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص91
  2. فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص96