واحدیه (از کرامیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از کرّامیه. [۱]

شمس الدین محمد آملی در نفائس الفنون فی عرایس العیون می نویسد: « کرامیه تبع [پیروان] ابی عبدالله محمد بن کرام که از مجسّمه مشبّهه اند و ایشان شش طایفه اند: عابدیه، قرنیه، زینیه، اسحاقیه، واحدیه و هیصمیه

در این عبارت که از عبارت محمد شهرستانی در الملل و النحل اخذ شده است دو تصحیف واقع شده، یکی در قرنیه که صحیح آن تونیه می باشد و دیگری در زینیـه که صحیح آن زرینیه است. [۲]

پانویس

  1. الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص180 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص683
  2. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص99 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص273