میمونیه (از سَبائیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از سبأئیه.

حافظ رجب برسی، سبأئیه را اصحـاب علی بن سبـأ معرفی کرده و ایشـان را به بیست و سه فرقه تقسیم می کند که عبارتند از: خَصیبیه، خدلجیه، نضریه، اسحاقیه، قمیه، قتیبیه، جعدیه، ناووسیه، فضلیه، سریه، طیفیه، فارسیه، یعقوبیه، عمریه، مبارکیه و میمونیه. [۱] وی در توضیح میمونیه می نویسد: «ایشان پیروان عبدالله بن میمون بن مسلم بن عقیل می باشند. » [۲]

روشن است که عبارت وی خالی از اشتباه نیست. چرا که سبأئیه پیروان عبدالله بن سبأ می باشند و نام علی بن سبأ در جایی ضبط نشده است.


پانویس

  1. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص211
  2. همان، ص212