ماولیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

ایشان از اسلام منحرف شده و مانند همسایگانشان: شبک، ابراهیمیه و باجوران، می باشند. این گروه در استان موصل در عراق بوده و در امور اعتقادی، ارتباطات محکمی با صفویه داشته اند. [۱]

عباس عزاوی در کتاب الکاکائیة فی التاریخ درباره این فرقه می نویسد: « ماولیه از قزلباشیه هستند و ظاهراً ترک می باشند و به احتمال قوی تر، ترکمان هستند. این که گفته شده ماولیه از کاکائیه هستند غلط است و ایشان و شبک طریقت واحد می باشند». [۲]

پانویس

  1. الفکر الشیعی و النزعات الصوفیة حتی مطلع القرن الثانی عشر، کامل مصطفی الشیبی، ص423
  2. الکاکائیة فی التاریخ، عباس عزاوی، ص99