عالمیه (پیروان معصوم علیشاه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

ایشان منسوب به معصوم علی شاه می باشند.

پشمینه پوشان می نویسد: «عالمیه منسوب به حاج شیخ عبدالکریم مدرس عالم می باشند. لقب طریقتی وی معصوم علی شاه و در 16 تیرماه 1305 هجری شمسی در نجف متولد شد. او مدعی اجازه دستگیری از هشت سلسله و ارتباط با علی علیه السلام در رؤیا است.

سلسله عالمیه در اصل از خاکسار جلالی غلام علی شاه منشعب شده و نتیجه اختلاف حاج شیخ عبدالکریم با حاج مطهر، قطب سلسله خاکسار بوده است.

مؤلف سیری در تصوف ایران در شرح حال مشایخ و اقطاب می نویسد: در سلسله خاکساریه، قطب می تواند قوانین فرعی را تغییر دهد، هرگاه شیخی دیگ جوش داده و بر نام طریقتی وی شاه افزوده گردد و در علم و عرفان به مقامات عالیه برسد می تواند شعبه ای در سلسله خود به وجود آورد و اگر در علم و عرفان صاحب نظر باشد، مجاز به تأسیس سلسله مستقلی خواهد بود. وی همچنین می نویسد: شیخ عبدالکریم بعدها از لباس درویشی درآمد و لباس روحانیت پوشید و در تهران دفتر ازدواج گشود و افرادی را که به سلسله خود می پذیرفت می بایست دارای دو ضامن معروف و معتبر بودند». [۱]

پانویس

  1. پشمینه پوشان، علی سیدین، ص229