صارلیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از فرقه های منحرف از اسلام.

ایشـان در اطراف موصل و سرحدات ایران (در مجـاور ترکیه) سکـونت دارند. اصـل آن ها از ایران و زبان آنان مخلوطی از کُـردی و فارسی و تـرکی است. صارلیه خـدا را بـه یگانگی می شناسند و به بعض انبیاء ایمان دارند و به حشـر و بهشت و دوزخ قائلند. اما نمـاز نمی خوانند و روزه هم نمی گیرند و بـه کسی که بخواهد ایـن طاعت را بجا بیـاورد، اجـازه به جای آوردن این اعمال را نمی دهند. ایشان بهشت را بـا ذراع مساحت کرده و در وقت خـرمن به قیمت هایی که بـرای مقامات مختلف، متفـاوت است از شیخ (یا همان پیر) نقداً می خرند و پس از مـرگ کاغـذی که در آن، ایـن معاملـه نوشته شـده است را همراه با خریـدار، دفن می نمایند تا پس از مرگ بـدون هیچ منازعه ای آن محل بهشت را تصاحب نماید. قضایای لیلة الکفشه را به این فرقه نیز نسبت می دهند که البته پیروان این فرقه چنین امری را انکار می کنند. [۱]

با توجه به آن چه درباره این فرقه می دانیم می توان گفت ایشان نسبت به فرقه شبک، از اسلام فاصله بیشتری دارند چرا که شبک به پیامبری حضرت خاتم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اثنی عشر (علیهم السلام) معتقدند در حالی که در مورد این فرقه، علیرغم آن که اعتقاد به پیامبری برخی از پیامبران ذکر شده، اما به این که این پیامبران کدامند، تصریح نشده است.

پانویس

  1. الشبک، صراف، ص140و219