شُکاک (از اهل حدیث)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد مقدسی می نویسد: «اهل حدیث را به چهار لقب مذموم ملقب کرده اند: حشویه، شکاک، نواصب و مجبره». همچنین می نویسد: «شکاک در نزد فرق مختلف، معنی مختلفی دارد. در نزد اصحاب کلام (متکلمین) کسی است که در مسئله قرآن (یعنی خلق قرآن ) متوقف شده باشد و در نزد کرامیه کسی است که در ایمان قائل به استثناء است». [۱]

مقدسی هم چنین می نویسد: «چهار اسم معنای یک سانی دارند: زعفرانیه، واقفیه، شکاک و رُستاقیه ». [۲] باید توجه داشت که احتمالاًً تردید زعفرانیه در مسئله خلق قرآن باعث نام گذاری ایشان به شکاک شده است و احتمالاًً به واسطه همین تردید و توقف است که عده ای از اهل حدیث را که سفیان ثوری از جمله آنان است، شکیه خوانده اند.

فرقه ساویه که از فرق اهل حدیث می باشند به شکاک ملقب شده و عبدوسیه که قائل بودند به این که ما نمی توانیم از روی قطع، شهادت به ایمان خود بدهیم نیز، شکوکیه نامیده شده اند.

رک: شکیه، عبدوسیه.

پانویس

  1. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص45
  2. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص45