ذبابیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از غلاة شیعه.

محمد جواد مشکور به نقل از تحفة اثنی عشریة درباره عقاید ایشان می نویسد: « ذبابیه می گویند چون در میان محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام آن قدر شباهت بود که دو ذباب با یکدیگر دارند، جبرائیل در تبلیغ وحی به اشتباه افتاد و به جای آن که وحی را به علی (علیه السلام) برساند به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) رسانید». [۱]

شایان ذکر است که این عقیده در کتاب های فرق تحت عنوان غرابیه مورد اشاره قـرار گرفتـه و معمـول کتاب هـای این رشتـه این گـروه را بـه سبب آن کـه شبـاهت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) را همانند غـراب تـوصیف می کرده اند، غرابیه نـام داده اند. (رک: غرابیه) و تنها عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق بدون آن که از نام ذبابیه استفاده کند می نویسد: غرابیه می گویند: «خداوند جبرئیل را به سوی علی (علیه السلام) فرستاد و او به اشتباه به سوی محمد (صلی الله علیه و آله) رفت چرا که شبیه علی (علیه السلام) بود و شباهت ایشان به یکدیگر همانند شباهت غراب به غراب و ذباب به ذباب بود. ایشان می پندارند علی (علیه السلام) رسول الله است و فرزندان او نیز بعد از علی (علیه السلام) رسول می باشند. این فرقه به پیروان خویش می گویند صاحب ریش یعنی جبرئیل را لعنت کنید». [۲]

در میان فرقه نویسان، احمد بن علی مقریزی نیز مطلب مربوط به لعنت جبرئیل را آورده ولی از شباهت ذباب به ذباب سخنی به میان نیاورده است. [۳][۴]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص197
  2. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص269
  3. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص350
  4. تحفة اثنی عشریة، غلام حلیم دهلوی، ص13 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص371