خواجگان

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه جنیدیه. [۱]

مدرسی چهاردهی می نویسد: «طریقه خواجگان دنباله طریقه خواجه یوسف همدانی (440ـ 535 هـ. ق) و خواجه عبدالخالق غجدوانی (م:575 هـ. ق) است. خواجه مرامِ اویسی داشت. » [۲]

لویی ماسینیون در دائرة المعارف الاسلامیة می نویسد: «از جنیدیه، فرقه ای ناشی شده که امروزه به سه طریقه مهم: خواجگان (پیروان یوسف همدانی م:1140م)، کبراویه (پیروان کبری (م:1221م) و قادریه تقسیم می شوند. و برخی به این سه طریقه، طریقه های چَشتیه و رفاعیه مدنیه (که بعدها شاذلیه شد) را اضافه کرده اند و آن ها را پنج طریقه اولیه دانسته اند. » [۳]

لویی ماسینیون ایشان را طریقتی فارسی معرفی کرده و می نویسد در ترکستان انتشار دارند. وی این فرقه را همان یسویه برمی شمارد، در حالی که در شرح یسویه این فرقه را شعبه ای از خواجگان معرفی می کند. [۴]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص312
  2. سلسله های صوفیه ایران، مدرسی چهاردهی، ص64
  3. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص175
  4. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص187