اهل نقل

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

کسانی که به نقل اهمیت می دهند.

صلاح ابوسعود در الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة می نویسد: «ایشان کسانی هستند که در نزد نص وقوف می کنند و با استخدام عقل مخالفند. از جمله ایشان مشبّهه حشویه و ظاهریه هستند. گروهی دیگر با استخدام عقل در اصول دین مخالفت می کنند. از جمله ایشان حنفیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه می باشند. » [۱]

پانویس

  1. الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص17