امدادیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه چَشتیه.

دانشنامه جهان اسلام ضمن اشـاره بـه نـام ایـن گـروه و مـعرفی آن به عنـوان یکی از معـروف تـرین شـاخه هـای فـرعی چَشتیه، ایشـان را منسـوب بـه حـاجـی امدادالله (م:1317هـ. ق) که در مکه مجاور بود، معرفی می کند. [۱]

پانویس

  1. دانشنامه جهان اسلام، ج11، ص832