اصحاب معانی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از معتزله.

ایشان اصحاب معمر بن عباد سُلمی می باشند. [۱]

عبدالمنعم حفنی و شریف یحیی الامین علت نام گذاری پیروان معمر بن عباد سُلمی به اصحاب معانی را چنین برمی شمارند: «ایشان معتقد بودند همه عَرَض هایی که در جسم است، نهایت و شماری ندارد و هرگاه متحرکی به حرکت درآید، آن حرکت اختصاص دارد به محل آن متحرک «برای معنایی غیر از آن». و آن معنا هم اختصاص دارد به محلی غیر از آن. و همین طور اختصاص هر معنی به محل خود، برای معنایی غیر از خود، به طور بی نهایت است. » [۲]

عبدالمنعم حفنی برای این که این عبارت، حداقلی از مفهوم را پیدا کند، توجیهاتی را آورده است. معمر بن عباد سُلمی شاگرد نظام بوده و در امر قدر بسیار غلو می کرده است. موسوعة الصوفیة ایشان را از صوفیه برشمرده است. [۳]

رک: معمریه.

پانویس

  1. الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص145
  2. موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص100، فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص59
  3. موسوعة الصوفیة، عبدالمنعم حفنی، ص641