اصحاب تناسخ

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد ملطی شافعی ایشان را از امامیه به شمار آورده است. [۱]

عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق به بیست فرقه اشاره می کند و می نویسد: «ایشان در ظاهر بـه اسلام منسوب هستند ولی از اسـلام خـارج می بـاشند. » [۲] اما در هنگام شمارش از بیست و یک فرقه نام می برد که عبارتند از: سبأیه، بیانیه، حربیه، مغیریه، منصوریه، جناحیه، خطّابیه، غرابیه، مفوضیه، حلولیه، اصحاب تناسخ، خابطیه، حماریه، مقنعیه، رزامیه، یزیدیه، میمونیه، باطنیه، حلّاجیه، عذافریه و اصحاب اباحه. [۳]

پانویس

  1. التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع، محمد ملطی شافعی، ص22
  2. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص245
  3. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص87 / الحور العین، نشوان حمیری، ص146 / مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص55