هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب به اهتمام: محمدجواد مشکور است که انتشارات: مؤسسه مطبوعاتی عطایی در تهران، آن را به چاپ رسانیده است. در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه ای که در تاریخ 1341هـ.ش منتشر گردید، استفاده شده است.

کتاب مذکور که با مقدمه و تصحیح مرحوم دکتر محمد جواد مشکور در تهران چاپ شده، به اعتقاد مصحح کتاب، از جمله رساله هایی است که در قرن هشتم هجری قمری به رشته تحریر درآمده است. نام اصلی کتاب «هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب» است که مصحح، آن را بر روی کتاب نهاده است و نام نویسنده کتاب نیز معلوم نمی باشد. مرحوم مشکور مدعی است که از سبک عبارت و ساختمان جملات برمی آید که نویسنده کتاب، از اهالی تبریز است. کتاب به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده و در آن، فرقه های اسلامی به هفتاد و سه ملت تقسیم شده اند.

مرحوم آیت الله روحانی در جای جای کتاب حاضر، در اعتبار کتاب هفتاد و سه ملت تردید کرده اند.