سباعیه (از نام های اسماعیلیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از سباعی)
پرش به: ناوبری، جستجو

رک: سَبعیه

عبدالجلیل رازی این نام را بر کسانی که به هفت امام قائلند، اطلاق کرده است. [۱]

در چاپ جدید النقض، این نام به صورت سبعیه ضبط شده است. [۲]

پانویس

  1. النقض، عبدالجلیل رازی، ص317
  2. النقض، عبدالجلیل رازی، ص317